Museu de Solsona Diocesà i Comarcal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT                                    

Aquesta pàgina web és propietat del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA i té caràcter merament informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

  1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.museusolsona.cat, està registrat a favor del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA, amb CIF R2500031F i domicili a Plaça Palau, 1, 25280, Solsona (Lleida). Adreça de correu electrònic: museu@museusolsona.cat.
  2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA al qual li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Les fotografies i vídeos publicats a través de la web, han estat enregistrats prèvia autorització expressa de les persones que hi apareixen. Recordem als interessats que podeu dirigir-vos a la direcció de correu museu@museusolsona.cat per revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat.

  1. Contingut de la web i enllaços. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.bisbatsolsona.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que el MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.
  2. Actualització i modificació de la pàgina web. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer- lo.
  3. Indicacions sobre aspectes tècnics. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
  4. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres e-mails de contacte o formulari, està autoritzant expressament al MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis, el MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA, Responsable del Fitxer, a la direcció de correu electrònic museu@museusolsona.cat.
  5. Ús de cookies. Aquesta pàgina web només utilitza cookies tècniques per tal que l’usuari pugui visualitzar correctament els banners disposats a la pàgina.
  6. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades dels continguts d’aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

 

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la vostra experiència d’usuari. Si continueu navegant, esteu donant el vostre consentiment per l’acceptació de les cookies.