Museu de Solsona Diocesà i Comarcal

Entrades

AVÍS LEGAL                     

 

Aquesta pàgina web és propietat del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA i té caràcter merament informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

 1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.museusolsona.cat, està registrat a favor del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA, amb CIF R2500031F i domicili a Plaça Palau, 1, 25280, Solsona (Lleida). Adreça de correu electrònic: museu@museusolsona.cat.
 2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA al qual li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. Les fotografies i vídeos publicats a través de la web, han estat enregistrats prèvia autorització expressa de les persones que hi apareixen. Recordem als interessats que podeu dirigir-vos a la direcció de correu museu@museusolsona.cat per revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat.
 1. Contingut de la web i enllaços. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.bisbatsolsona.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que el MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.
 2. Actualització i modificació de la pàgina web. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer- lo.
 3. Indicacions sobre aspectes tècnics. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
 4. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres e-mails de contacte o formulari, està autoritzant expressament al MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA al tractament de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis, el MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. El MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA, Responsable del Fitxer, a la direcció de correu electrònic museu@museusolsona.cat.
 5. Ús de cookies. Aquesta pàgina web només utilitza cookies tècniques per tal que l’usuari pugui visualitzar correctament els banners disposats a la pàgina.
 6. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades dels continguts d’aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades utilitzades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’aplicació del Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD), en vigor a partir del 25 de maig del 2018, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ha modificat la seva política de privacitat, la qual regeix el tractament de les seves dades de caràcter personal en la seva relació amb el museu.

En compliment del RGPD, totes les dades que ens lliureu a través de la pàgina web seran tractades d’acord amb la legalitat vigent i en cap cas seran cedides a tercers, sense l’autorització expressa dels interessats.

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació sobre les dades personals facilitades, presentant un escrit a l’adreça postal del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (Plaça Palau, 1. 25280. Solsona) o enviant un correu electrònic a museu@museusolsona.cat,  indicant com a assumpte “RGPD, Exercici Drets”.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Direcció postal: Plaça Palau, 1. 25280. Solsona

Correu electrònic: museu@museusolsona.cat

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per les finalitats següents:

 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament d’aquest tipus de comunicacions per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, del web, del blog o de les apps del museu.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos en els quals l’usuari s’inscrigui.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • Explotar les dades amb finalitats d’estudi, estadística i de fidelització.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a museu@museusolsona.cat . D’acord amb la LSSICE, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de les activitats del prestador. En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions informatives per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona no porta a terme cap cessió o comunicació de dades, sense el consentiment exprés de l’interessat, ni dins ni fora de la Unió Europea. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar seva el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador. La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a museu@museusolsona.cat, indicant com a assumpte “RGPD, Exercici Drets”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament. L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Obtenim informació mitjançant un formulari de subscripció amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic, nom, cognoms, càrrec, institució, adreça, codi postal, ciutat, país i telèfon mòbil.

XARXES SOCIALS

Li comuniquem que el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari. El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona realitza accions de promoció a partir de l’explotació de les dades estadístiques que fa cadascuna de les xarxes socials. El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats. Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona que li enviarà informació del seu interès. Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat. En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent. ENVIAMENT CV En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web o per correu postal, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per a la gestió de les convocatòries de provisió de llocs de treball, per a la gestió dels processos de selecció i per a la tramesa d’informació a les unitats afectades. En cas de produir-se alguna modificació en les dades cal que ens ho comuniqui per escrit l’abans possible, a l’objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Les dades es conservaran durant un termini màxim de dos anys, transcorregut el qual, es procedirà a la supressió de les dades per tal de garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.

CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona amb els usuaris dels serveis telemàtics d‘aquest web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual les parts se sotmeten expressament.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la vostra experiència d’usuari. Si continueu navegant, esteu donant el vostre consentiment per l’acceptació de les cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies